І. Основна цел на прайда

Основната и краткосрочна цел на прайда е да повиши видимостта на иначе прикритата и маргинализирана общност на лесбийки, гей мъже, бисексуални и трансполови хора (ЛГБТ) и с това да породи обществен дебат относно предразсъдъците и дискриминацията спрямо тях.

ІІ. Политически цели

Една от целите на прайда е да покаже ЛГБТ общността като легитимна част от българските избиратели и данъкоплатци, които имат нужда и право да поставят свои проблеми пред политиците и да искат тяхното разрешаване. Необходимите промени на държавната политика спрямо ЛГБТ малцинствата са от компетентността на законодателната и изпълнителната власт.

Политически промени в законодателната власт

1. Признаване на престъпленията от омраза на основата на сексуална ориентация и полова идентичност в Наказателния кодекс.

2. Въвеждане на ясна и максимално облекчена процедура по смяна на гражданския пол.

Политически промени в изпълнителната власт

1. Ясно и категорично осъждане на словото, проповядващо омраза и призоваващо към насилие на основата на сексуална ориентация или полова идентичност.

2. Активно участие на политическите партии в обществения дебат относно въвеждането на правна уредба за живеещите на семейни начала еднополови и разнополови двойки.

3. Включването в образователната система на актуална и полезна информация за ЛГБТ малцинствата, която насърчава култура на равно третиране. Информиране на преподавателите и училищния персонал относно въпросите на дискриминацията и тормозът на основата на защитени признаци в училището, както и въвеждането на ясни правила за действие при подобни случаи на тормоз (задължения на учителите – кого да информират, към кого да се обърнат, как да реагират непосредствено в ситуацията и пр.).